Pohlednice Hrubý Rohozec L-HRW 004


Hrubý Rohozec  L-HRW 004
3.20
k ceně: při objednávce nejméně 25 ks platí cena 3.20 Kč za kus, jinak 6.61 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Pohlednice kód: L-HRW 004
Pohlednice letecké (165x115 mm)

Oblast: Kraj Liberecký
Rozměry: 165x115 mm
Vydáno: 11.června

Hrubý Rohozec
Původně raně gotický hrad byl pravděpodobně založen Havlem z Lemberka před rokem 1280. Dalšími majiteli pak byli Půta a Jan z Turgova, Markvart z Vartenberka a Jindřich z Michalovic. Od roku 1483 patřilo panství Krajířům z Krajku, hrad byl přestavěn na pozdně gotický zámek. V roce 1534 koupili Rohozec Vartenberkové, za Karla byl kolem roku 1600 přestavěn renesančně. Roku 1623 koupil panství jako pobělohorskou konfiskaci Albrecht z Valdštejna a dal jej v léno svému plukovníkovi Mikuláši Desfoursovi z Mont a Athienville. V roce 1634 získali Desfoursové panství dědičně.