Pohlednice Cestou zlatokopů - Kašperské Hory P-KHP 017


Cestou zlatokopů - Kašperské Hory  P-KHP 017
3.70
k ceně: při objednávce nejméně 25 ks platí cena 3.70 Kč za kus, jinak 7.44 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Pohlednice kód: P-KHP 017
Panoramatická pohlednice (podlouhlá o velikosti 210x105 mm)

Oblast: Kraj Plzeňský
Rozměry: 210x105 mm
Vydáno: 6.11.2020

Cestou zlatokopů - Kašperské Hory Naučná stezka o délce 7,5 km začíná v Kašperských Horách a vede Amáliným údolím, středem nejvýznamnějšího zlatonosného revíru předhusitských Čech. Nalézají se zde četné památky dolování od 14. do 20. století. Amálino údolí bylo v roce 1994 vyhlášeno přírodní rezervací. Kaňonovité údolí Zlatého potoka zaujímá plochu 81 ha, celá rezervace pak 180 ha a rozprostírá se v nadmořské výšce 620 - 914 m. Nacházejí se zde mokřady, smíšené lesní skupiny a menší plochy luk a pastvin. V rezervaci byl zaznamenán výskyt 44 druhů měkkýšů a 15 druhů letounů. Amálino údolí je domovem vydry říční, rejska horského, jeřábka lesního a skorce vodního.