Pohlednice Konopiště S-KPH 157


Konopiště  S-KPH 157
20.00
k ceně: při objednávce nejméně 5 ks platí cena 20.00 Kč za kus, jinak 33.06 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Magnetka oválná kód: S-KPH 157
Magnetka na ledničku

Oblast: Kraj Středočeský
Rozměry: 75x50 mm
Vydáno: 19.února

Konopiště
Hrad založil pravděpodobně kolem roku 1294 Tobiáš z Benešova, v roce 1327
panství zdědili Šternberkové. V roce 1603 koupili Konopiště Hodějovští 
z Hodějova a v roce 1623 jako pobělohorskou konfiskaci Albrecht z Valdštejna. Ještě téhož roku se majiteli stali Michnové z Vacínova, v roce 1673 hrabata ze Sinzendorfu a v roce 1701 Přehořovští z Kvasejovic. V roce 1716 panství koupili páni z Vrtby a zámek barokně přestavěli. Od roku 1830 byli majiteli Lobkovicové, v roce 1887 koupil zámek arcivévoda František Ferdinand d´Este. V roce 1919 bylo Konopiště zestátněno.