Pohlednice Březnice S-BRV 011


Březnice  S-BRV 011
2.80
k ceně: při objednávce nejméně 25 ks platí cena 2.80 Kč za kus, jinak 5.79 Kč za kus.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Pohlednice kód: S-BRV 011
Víceobrázková klasická pohlednice

Oblast: Kraj Středočeský
Rozměry: 148x105 mm
Vydáno: 10.května

Březnice První písemné zmínky o osadě, vzniklé kolem tvrze pánů z Březnice, pocházejí z roku 1327. V roce 1415 ji koupil nejvyšší mincmistr království českého Petr Zmrzlík ze Svojšína. Panství Zmrzlíků trvalo do roku 1506, kdy Březnici koupil nejvyšší písař Zdeněk Malovec z Chýnova. Jeho syn Petr se zapletl v roce 1547 do povstání proti Ferdinandovi I. a byl mu zkonfiskován majetek. Dalším majitelem byl pak Jiří z Lokšan, řezenský hejtman a místokancléř německé říše. Lokšanům byl majetek konfiskován po Bílé hoře a Březnice přešla do rukou Přibíka Jeníška z Újezda. Po vymření rodu Jeníšků v roce 1728 zde vládli Krakovští z Kolowrat a posledními majiteli byli od roku 1872 Pálffyové z Erdödu.