Pohlednice Se��

 
Pohlednice Seč
č: XESEV 002 2.30 Kč od 25 ks Kč
 Nižší cena platí při objednávce minimálně 25 kusů  
Seč
Přehrada, vybudovaná na řece Chrudimce v letech 1924 - 1935, výrazně změnila ráz krajiny. Řece se v této části, podle meandrů, kterými se vodní tok vinul mezi kopci, říkalo také Ohebka. Odtud i název hradu Oheb, postaveného ve 14. století. Právě mezi skaliska se zříceninami hradů Oheb a Vildštejn byla zasazena zděná žulová hráz. Vodnímu dílu dosahujícímu délky 7 km muselo ustoupit mj. 11 obytných domů, 4 mlýny, 4 pily a tírna lnu. Po napuštění vznikl uprostřed přehrady z původně zalesněného kopce malý ostrůvek, připomínající svým tvarem srdce. Dnes je sice pokrytý lesnatým porostem, ale dříve na něm tábořili vodní skauti.

Se�� Kraj Pardubický
Typ: Zakázkové,
Rozměry: 148x105 mm
Cena: při koupi 25 a více kusů platí cena 2.30 Kč / ks, při menším množství platí cena 4.00 Kč / ks.
Ceny jsou uvedené bez DPH 21%.

zpět